За нас

Това сме ние!
Приятно ни е да се запознаем!

Николай Боев
Управител

Иван Баев
Търговски директор

baev@expressprint.bg

Търговски отдел

Даниела Недева
Търговски представител

0878 888 090
sales@expressprint.bg

Силвия Русева
Търговски представител

0876 333 321
s.ruseva@expressprint.bg

Владимир Бочев
Търговски представител

0877 722 281
office@expressprint.bg

Росица Николова
Търговски представител

0879 077 737
r.nikolova@expressprint.bg

Зорница Маркова
Акаунт Мениджър

0879 800 807
accounting@expressprint.bg

Георги Стойков
Логистика

Дизайн и предпечат

Боряна Димчева
Графичен дизайнер

Михаел Михалев
Графичен дизайнер

Сандра Санджакян
Графичен дизайнер

Николай Димитров
Графичен дизайнер

Пламен Кръстев
Графичен дизайнер

Десислава Недева
Графичен дизайнер

Инна Колева
Интериорен дизайнер

Пламен Кулев
Фотограф

Дигитален печат

Радослав Радев
Ръководител Дигитален печат

0877 788 872
design@expressprint.bg

Милен Минчев
Специалист Дигитален печат

Венцислава Тодорова
Специалист Дигитален печат

Илиана Аначкова
Специалист Дигитален печат

Мелек Мустафа
Графичен дизайнер

Широкоформатен печат

Димитър Любенов
Ръководител

Пламен Капитанов
Специалист Широкоформатен печат

Георги Георгиев
Специалист Широкоформатен печат

Ангел Делев
Специалист Широкоформатен печат

Елена Василева
Специалист Довършителни операции

Елка Димитрова
Специалист Довършителни операции

Външна реклама

Димитър Стафанов
Ръководител

Дженгиз Галиб
Специалист Външна реклама

Николай Колев
Специалист Външна реклама

Радослав Стефанов
Специалист Външна реклама

Стоян Стойчев
Специалист Външна реклама

Ради Недев
Специалист Външна реклама

Офсетов печат

Чавдар Митев
Ръководител

Атанас Цвятков
печатар

Евтимия Стефанова
печатар

Онлайн отдел

Атанас Йорданов
Арт Директор

Велико Колев
Експерт Онлайн Търговия

Веселин Сардовски
Графичен дизайнер

А това са част от нашите клиенти